Visie

DORPSSCHOOL

Onze Sint-Maartenschool is een gezellige, levendige dorpsschool waar iedereen elkaar kent. In de omgeving van de Zennevallei zijn we een groene school met een ruime en moderne accomodatie waar we de kinderen op een milieubewuste wijze zin geven in leven en leren. We geven onze leerlingen heel veel kansen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

WARM TEAM

De rijkdom van verschillende persoonlijkheden vormt ons gedreven en gepassioneerd team binnen de school. Wij staan met onze persoonlijke aanpak in voor kwalitatief en hedendaags onderwijs. We creëren samen met onze leerlingen en ouders een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.

GROEIKANSEN

Een sterk, gevarieerd aanbod stimuleert de betrokkenheid en ontwikkeling van elk kind. Door actief in te zetten op ieders talenten, kunnen de kinderen exploreren en groeien tot zelfstandige, kritische leerlingen. Op een eigentijdse manier komen kennis, vaardigheden en attitudes aan bod en maken we de leerlingen klaar voor de toekomst.

ZORG

Onze brede basiszorg biedt een waaier aan mogelijkheden in het belang van het kind en de leerkracht. Als die ontoereikend blijkt, gaan we de ontwikkelingskansen van het kind in kaart brengen op verschillende domeinen. Binnen onze draagkracht kan zo de nodige ondersteuning gezocht en aangeboden worden aan het kind en zijn omgeving.

RESPECT

Als katholieke dialoogschool in ontwikkeling gaan we respectvol en open om met zij die sterk geloven, minder of anders geloven. Vanuit onze waarden en normen werken wij aan het welbevinden van kinderen, leerkrachten en ouders. Respect, rechtvaardigheid, beleefdheid, solidariteit en inspraak zijn elementaire waarden waarop we sterk inzetten.